p-c

آخرین اخبار در مورد خانواده شاد

اینجا خانه ما| کله گنجشکی یا کله مگسی؟ مساله این است!

- مامان! چرا به روزه ما میگن کله گنجشکی، به روزه شما میگن کله گاوی؟ فرق روزه ما و شما فقط یه ناهاره. فرقش به اندازه کله گنجشک و گاو نیست که!- مگه روزه ما اسمش کله گاویه؟- آره دیگه!نمی‌دانم این اسم را از کجا آورده.سجاد هم از اتاق می‌آید بیرون.- مامان! منم فردا روزه می‌گیرم.علی خنده بدجنسانه‌ای می‌کند و می‌گوید:- تو روزه کله مگسی بگیر! گروه زندگی: این، روایت جریان زندگی است. زندگ ...

اینجا خانه ما| بیا بریم سفر، سفر!

- مامان! من شغل آینده‌م رو انتخاب کردم.در وقفه بین اجراهای گروه کر داخل ماشین، علی پرده از راز مهمی برمی دارد.- همین الان؟- الان الان که نه! قبلاً هم بهش فکر کرده بودم.- خوب حالا میخوای چه کاره بشی؟- عوارضی!- عوارضی؟!!!- آره، نمی بینی همه ش دارن از ماشینا پول میگیرن؟ می‌دونی هرشب چه پول زیادی جمع میشه دستشون؟! فکر نکنم درس خوندن هم بخواد. تا همین کلاس دوم که خوندم کافیه! گروه ز ...